XXIII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi
26 - 28 Eylül 2019 Kiev/UKRAINE